Statuss:
Noslēdzies
att

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu pieejamību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī veicināt skolēnu informētību par tālākās izglītības iespējām un motivēt viņus veikt profesijas izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Numurs: 8.3.5.0./16/I/001

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra, iestādes mājaslapa: www.viaa.gov.lv.

Sadarbības partneri

  1. Valsts izglītības satura centrs;
  2. Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, kuras ir atbildīgas par karjeras izglītības īstenošanu to padotībā esošajās izglītības iestādēs, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju;
  3. Valsts dibinātās profesionālās izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

 

Īstenošanas laiks

Sadarbības līgumu Nr. GND/9.4/17189 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta īstenošanu Gulbenes novada dome noslēdza 2017.gada 27.februārī.

Projekta norises laiks - līdz 2022.gada 31.decembrim

 

2021./2022. m. g. projektā iesaistītās izglītības iestādes

 

Projekta koordinators Gulbenes novadā un Gulbenes novada izglītības iestādēs strādājošie pedagogi karjeras konsultanti

  • 2021./2022. m. g. projekta koordinatore Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Jolanta Zirne
  • Stāķu pamatskolā, Tirzas pamatskolā, Rankas pamatskolā, Lizuma vidusskolā, Lejasciema vidusskolā projekta ietvaros darbojas  pedagogs karjeras konsultants Edīte Zaube
  • Gulbenes novada vidusskolā -  pedagogi karjeras konsultanti Edīte Zaube 7.-9.klašu skolēnu grupai un Raisa Raga 10.-12.klašu skolēnu grupai
  • Gulbīša pamatskolā ārpus projekta ietvara karjeras atbalstu nodrošina PKK Jolanta Zirne.

 

Piešķirtais finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā

             23 235,16 EUR (periodā 01.03.-31.08.2017).

Finansējums katrā projekta ieviešanas gadā var mainīties. Tas tiek piešķirts atkarībā no izglītojamo skaita projektā iesaistītajās (izmēģinājumskolās) un neiesaistītajās izglītības iestādēs.

Projekta aprakstu (plānotās aktivitātes, rezultāti u.c.)
lasiet Valsts izglītības aģentūras mājaslapā
.

Informāciju par projektu sagatavo un apkopo G.Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

att
att
att
k_1-1.jpg
k_img_5368.jpg
att
att
att
t_img_0341_1.jpg