GND-2015/25
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNDPP -2015/4
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Radio mikrofonu sistēmas komplektu piegāde Gulbenes kultūras centram

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Diogens audio"
Līgumsumma
bezPVN EUR 5160,00
GNGPP-2015/7
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve Brīvības ielā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „BT Būve"
Līgumsumma
EUR 31602,20 bez PVN
GND-2015/23
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mobilo arhīva plauktu iegāde un uzstādīšana Gulbenes novada domes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „R.A.S.A un Ko"
Līgumsumma
EUR 6555,13 bez PVN
GND-2015/22
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Degvielas iegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "LUKoil Baltija R"
Līgumsumma
EUR 12 559.00 bez PVN
GNDPP -2015/2
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNGPP-2015/6
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Jauna pilnpiedziņas raidera un tam atbilstoša pļaušanas bloka piegāde Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „LAUBE”
Līgumsumma
EUR 4256,20 (bez PVN)
GNDPP- 2015/2
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNDPP -2015/3
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Degvielas iegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām 2015./2016.gadam

Piegādātājs / izpildītājs
AS "Virši-A"
Līgumsumma
EUR16580.00 bez PVN
DPP -2015/2
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Topogrāfiskā uzmērīšana un plānu izgatavošana Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ĢEODĒZISTS"
Līgumsumma
EUR 2665,00 bez PVN
GND-2015/21
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Tilta atjaunošana pār Liedes upi

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „KATLERI"
Līgumsumma
EUR 75608,40 bez PVN
GND-2015/20
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2015/17
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „VESKOR"
Līgumsumma
bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 41999,00
GNGPP-2015/5
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNGPP-2015/24
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes pilsētas Baložu ielas pārbūve

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RBSSKALS Būvvadība"
Līgumsumma
EUR 922838,44 bez PVN
GND-2015/15
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvuzraudzība Baložu ielas pārbūvei Gulbenē

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „BaltLine Globe"
Līgumsumma
EUR 7300,00 bez PVN
GND-2015/14
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNGPP-2015/3
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Projekts EAE"
Līgumsumma
EUR 12740,00 bez PVN
GND-2015/12
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2015/10/KPFI
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2015/6/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2015/5/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNGPP 2015/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas pamatskolas vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Akvarius”
Līgumsumma
EUR bez PVN 11 440.00
GNTPP -2015/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Starptautisku apmācību norises vietas, ēdināšanas un naktsmītnes pakalpojuma nodrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Atpūtas parks Lācītes"
Līgumsumma
bez PVN EUR 10880,00
GND-2015/4
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Aurava"
Līgumsumma
EUR 24678,00bez PVN
GNBPP -2015/1
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „BT projekts",
GND-2015/2
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "SV Kalnameži"
Līgumsumma
bez PVN EUR 6947,50
GNLPP -2015/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada domes administrācijas ēkas iekšējo elektrotīklu un telpu remontdarbi

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Rufs"
Līgumsumma
bez PVN EUR 120613,36
GND-2015/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ALBA”
Līgumsumma
bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 28636.23
GNGPP-2015/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNDPP -2015/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums