Būvekspertīzes veikšana

Piegādātājs / izpildītājs
AS “Ceļu inženieri”
Līgumsumma
bez PVN 16000,00 EUR
GND-2016/102
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rotācijas apļa izbūvei Brīvības ielā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Marten projekti”
Līgumsumma
bez PVN 17880,00 EUR
GND-2016/106/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Saieta laukuma izveide Rankas pagastā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Vidzemes Būvnieks”
Līgumsumma
bez PVN 14936,24 EUR
GND-2016/105/ELFLA
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Stāmerienas pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Dravenieki 12”
Līgumsumma
bez PVN 828,96 EUR
GND-2016/103
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ūdenstransportlīdzekļa un tā apkalpes noma

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „IZIDIKSI”
Līgumsumma
3375,00 EUR bez PVN
GND-2016/101
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/100
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/97/ERAF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/94/ELFLA
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada domes izdevuma “Gulbenes Novada Ziņas” iespiešana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”
Līgumsumma
bez PVN 6494,00 EUR
GND-2016/95
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada bibliotēkas vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “ML auto”
Līgumsumma
bez PVN 13606,56 EUR
GND-2016/93
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
AS „Komunālprojekts”
Līgumsumma
bez PVN 18648,00 EUR
GND-2016/92/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/80
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Peldēšanas nodarbību nodrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
Balvu sporta skola
GND-2016/91/ESF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvuzraudzība sešu ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Sistēmeksperts”
Līgumsumma
bez PVN 9590,00 EUR
GND-2016/90
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Sinoles namā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Sanart”,
Līgumsumma
bez PVN 9949,00 EUR
GND-2016/89
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumi 2017.gadam

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ZZ Dats”
Līgumsumma
bez PVN 8369,74 EUR
GND-2016/87
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017.gadā

Piegādātājs / izpildītājs
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Līgumsumma
bez PVN 29188,73 EUR
GND-2016/86
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Zāles pļāvēja – raidera iegāde Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Manta”
Līgumsumma
bez PVN 4860,33 EUR
GND-2016/85
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Stāķu pamatskolas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “RCI Gulbene”
Līgumsumma
bez PVN 19097,41 EUR
GND-2016/82/ELFLA
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ēkas Daukstu pagastā vienkāršota pārbūve

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Akvilons Z”
Līgumsumma
bez PVN 22303,00 EUR
GND-2016/83
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Virtuves aprīkojuma piegāde

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Grandus”
Līgumsumma
bez PVN 9230,00 EUR
GND-2016/84
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/78/ELFLA
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Vieglās automašīnas iegāde Lizuma pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Favorit Rent”
Līgumsumma
bez PVN 9957,36 EUR
GND-2016/81
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/79
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/77
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Gulbenes novada domei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ARKA”
Līgumsumma
bez PVN 4748,65 EUR
GND-2016/75
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Grants piegāde (bez izlīdzināšanas) pašvaldības autoceļiem Druvienas pagstā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “AMBERGOLD”
Līgumsumma
bez PVN 5418,60 EUR
GND-2016/74
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Telpu grupas pārbūve pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “RUFS”
Līgumsumma
bez PVN 110138,29 EUR
GND-2016/73
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/72
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Vieglatlētikas inventāra iegāde Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
individuālo daudznozaru uzņēmumu "GREGS"
Līgumsumma
bez PVN 7334,17 EUR
GND-2016/70
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Finanšu revīzijas pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Nexia Audit Advice"
Līgumsumma
bez PVN 37 200,00 EUR
GND-2016/71
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/69
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/67
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/68
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada domes nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ARCO REAL ESTATE”
Līgumsumma
bez PVN 1004,30 EUR
GND-2016/66
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
AS „Komunālprojekts”
Līgumsumma
bez PVN 11774,00 EUR
GND-2016/65/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Brīvības ielas pārbūvei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Marten projekti”
Līgumsumma
bez PVN 29500,00 EUR
GND-2016/59/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Jauniešu centra “Bāze” jumta konstrukciju pārbūve

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Vidzemes Būvnieks”
Līgumsumma
bez PVN EUR 119998,89
GND-2016/63
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/56
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/62
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gājēju celiņa seguma atjaunošana Jaunatnes parkā, Gulbenē

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „V.J.M. Būve”
Līgumsumma
bez PVN EUR 15326,29
GND-2016/60
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta un Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
GND-2016/61
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Jumtu segumu nomaiņa ēkām Gulbenes novadā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „LEB”
GND-2016/54
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/52
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Apkures sistēmas un iekšējo ūdensvadu sistēmas izbūve

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “SANART”
Līgumsumma
EUR 22139,17 bez PVN
GND-2016/49
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objekta Gulbenes 2.vidusskola pārbūvei

Piegādātājs / izpildītājs
AS „Komunālprojekts”
Līgumsumma
EUR 32887,66 bez PVN
GND-2016/41
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ieejas piekļuves kontroles un ēdināšanas uzskaites sistēmu noma ar izpirkuma tiesībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „BMS Tehnoloģija”
Līgumsumma
30050,85 EUR bez PVN
GND-2016/47
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/48
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Grants piegāde Lizuma pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
Z/S „Gravas”
Līgumsumma
5400,00 EUR bez PVN
GND-2016/45
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ūdenstransportlīdzekļa un tā apkalpes noma

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „IZIDIKSI”
Līgumsumma
3760,00 EUR bez PVN
GND-2016/44
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība telpu grupas pārbūvei Lizuma “Akācijās”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „JOE”
Līgumsumma
EUR 5628,00 bez PVN.
GND-2016/46
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/42
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sešu ceļu posmu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Projekts EAE”
Līgumsumma
EUR 41936,45 bez PVN
GND-2016/39
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvuzraudzība Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Jurēvičs un partneri”
Līgumsumma
EUR 9250,00 bez PVN
GND-2016/34
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Piegādātājs / izpildītājs
pilnsabiedrību „RRCI”
Līgumsumma
EUR 127005,73 bez PVN
GND-2016/29
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/40
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/37
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/33
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana uz Gulbenes pilsētas ielām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RĪGAS LUKSOFORS”
Līgumsumma
bez PVN EUR 7449,89
GND-2016/36
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/35
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvmateriālu iegāde un/vai piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
AS „DIĀNA”
Līgumsumma
bez PVN EUR 1718,55
GND-2016/30
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/31
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
GND-2016/22
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/28
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/24
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/26
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Nākotnes ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Marten projekti”
Līgumsumma
EUR 15900,00 bez PVN
GND-2016/27
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/21
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/16
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/23
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums